دنیای بارانی من


با موجودات عجیبی زندگی میکنم !!!موجوداتی که تنها با “بی محلی” آدم می شوند …

خدایا کمکم کن
                        
                           پیمانی را که در طوفان با تو بستم

                                                                                    در آرامش فراموش نکنم...


http://dl.flashkhor.com/gallery/albums/userpics/39345/UtTaDb6U5J.jpg
خدایا
                            هیچ تنهایی
                                                    رو اونقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه
                                                                                                                                      عشقمhttp://up.98love.ir/up/mamadzar/alone-girl.jpg

 

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد
دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد
!

http://tikpix.org/my_unzip/1338791546love_tikpix_org_18.jpg

عشقی واقعی ناممکنه چون قانونه :  تو اونی و که میخوای هیچ وقت باهات همسفر نمیشه

عشق ناممکن عشقیه که با همه وجودت بخوایش ولی رفتار اون با تو سازگاری نداشته باشه

دلت میخواد اونو ولی عقلت میگه نه

 http://dl1.flashkhor.com/gallery/albums/userpics/64153/5ny2x08ugou0a8r9pqcl~0.jpg

با تو گفتم :
حذر از عشق ؟
ندانم
سفر از پیش تو ؟
هرگز نتوانم
روز اول كه دل من به تمنای تو پر زد
چون كبوتر لب بام تو نشستم
تو بمن سنگ زدی ، من نه رمیدم ، نه گسستم
باز گفتم كه : تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … !

اشكی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت !
اشك در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید

http://www.upload.tehran98.com/img1/jbanvq2db6ytoogijs9c.jpgیادم آید كه دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه كشیدم
نگسستم ، نرمیدم

رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
نه كنی دیگر از آن كوچه گذر هم !
بی تو ، اما به چه حالی من از آن كوچه گذشتم

 

در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

یادم آید كه شبی با هم از آن كوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ

http://www.mywordwizard.com/image-files/sad-love-poems.jpg

یادم آید : تو بمن گفتی :
ازین عشق حذر كن !
لحظه ای چند بر این آب نظر كن
آب ، آئینه عشق گذران است
تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ، كه دلت با دگران است
تا فراموش كنی ، چندی ازین شهر سفر كن !

عاشق میشی نمی رسی 
تو زندگی نمیبری
سوال میشه از سادگی
جواب ولی نمیشنوی
خنده رو لب جا نمیشه
گریه دیگه سود نداره
رفتن و برگشتنی نیست
این آخرین مسافره
به جاده ها خوش آمدی
باید بریم آخر خط
از سر خط شروع شدیم
اما حالا سرگردونیم
آواره بودن نعمته
 یه خونه ی اجاره ای
برای من همین بسه
بشینم و برات بگم
خاطره ای دنباله دار
قصه اگه تموم بشه
شاید به آخر نرسه
حرفایی كه تو دلمه
شاید دیگه گفته نشه
بزار كه قصه گو باشم
برا خودم برای تو
یه فیلم ناتموم بشم
هر وقت كمی حوصله بود،
ادامه رو برات بگم
تا وقتی كه خسته شدم،
سرخورده و باخته باشم،
یه گوشه ای پنهون باشم....
تا وقتی بارون بزنه
باز دوباره شروع كنم
قصه ی ناتمومو من
به یك جایی برسونم.....

 http://moderndownload.ir/wp-content/uploads/2013/08/sad-girl-253x300.jpg

 

 

عشق باید از زمین تا آسمان
عشق باید در نگاه مردمان
مثل گندم ،مثل نان
روی دست این وآن
عشق باید در میان سفره مان
*
عشق باید مثل آب
جاری و زیبا و ناب
مستیش همچون شراب
حرف آن در هر کتاب
عشق باید خستگی را عین خواب
*
عشق باید گل شود در باغچه
آینه باشد به روی طاقچه
عشق باید برق های آشنا
روی پرهای سیاه زاغچه

*
عشق باید خط بطلان بر دروغ
لحظه ها را پرفروغ
حیف باشد،حیف باشد گرکه آن
گم شود در انجمن های شلوغ
*
عشق باید در صدای شستشو
عشق بایددر تلاش و جستجو
عشق باید هر کجای زندگی
در میان ازدحام و گفتگو
*

http://moderndownload.ir/wp-content/uploads/2013/08/hycl5cxlqgmxi964813.jpg


عشق باید در زمان بی کسی
عشق باید در غم دلواپسی
عشق باید پر شود در گوش تو
نشنوی دیگر صدای هر کسی
*
عشق باید توی ساعتها رود
روی دیوار تما شاها رود
وقت خواب نیمروزی که رسید

عشق باید روی بالش ها رود
*
عشق باید بر زبان جاری شود
تا طبیب روز بیماری شود
هفته های ناامیدی را بگو
عشق باید حرف دلداری شود
*
عشق باید غنچه ها را وا کند
عشق باید رخت ها را تا کند
در میان روستا ،وقت غروب
عشق باید جو جه ها را جا کند
*
عشق باید کو چه را جارو کند
عشق باید برف را پارو کند
عشق باید چشم ها را پرکند
صحنه های زشت را وارو کند
*
عشق باید جیب هارا پرکند
عشق باید مشت هارا پرکند

هر سبد هر جا که هست از هرچه هست
عشق باید داخلش را پر کند
*
عشق باید خانه را زیبا کند
عشق باید گریه را معنا کند
عشق باید خنده برلبها کند
عشق باید در کنار پنجره
پلک های خسته اش را واکند
دختر همسایه ام را نیز عشق
عشق باید بهتر و زیبا کند
*
هر که هر جا هست در گوشش بگو
عشق باید....
عشق باید....
عشق باید،عشق را پیدا کند.

 

 

 

ای عشق!
گم شده ام!: - میان خطوط خسته ی کاغذ...
- میان هق هق باران...
- میان دریایی که شن های ساحل را دست می کشد...
- میان هجوم شهاب های مست...
دلم خسته است؛ مثل همیشه لحظه هایم را می شمارم، با انگشت...
اینجا منم! ایستاده ام به امید آنکه دستی پنجره ام را به روی آشنایی بگشاید...
ایستاده ام! در کنار دریای دلم و باران چه سرمستانه نبض هق هقش را در زلال آب ها رها می کند...
حالم اصلاً خوش نیست... زیر هجوم درد قد خمیده ام...
و خسته ام از امید های واهی...، انتظار بیهوده...، گریه های بی مجال...
اینجا منم! ایستاده ام! چوب به دست، نام تو را حک می کنم روی شن های نرم ساحل!
دلم خوش بود که می آیی؛تنها نه... با دلم!
تمامش کن! بشکن آن غرور مردانه را... بشکن سکوت را...
کسی از دور دست ها نامت را فریاد می کشد...
فریاد می کشد نامت را: ای عشق!!!»

http://dl.flashkhor.com/gallery/albums/userpics/39345/normal_110.jpg

 

دلت تنگ است

قلبت شکسته است

دوری برایت سخت است ، می دانم !

اما برای چند لحظه ای آرام بگیر ..... تا برایت بگویم...

بگویم از دنیایی که به هیچ کس وفا نمی کند....


و مردمی که به جز خودشان هیچ کس را نمی بینند..!

بگویم از آنچه که در این مدت بر من گذشت.....

اما گریه نکن ....که حال و هوای تو مرا بارانی تر می کند...

گریه نکن که چشمهای من نیز به گریه خواهند افتاد...

بیا و درد دلت را به من بگو...

و مطمئن باش که قول می دهم آرامت کنم...!

با گریه خودت را آرام نکن....

گریه نکن که اشکهایت مرا نا آرامتر می کند..

گریه تو مرا به دلتنگی های دیرینه ام می کشاند....

گریه نکن چون من هم مانند تو آشفته می شوم..

می دانی که دوست ندارم آن چشمهای زیبایت را خیس اشک ببینم ..

اینها تمام حرفهایی بود که در اوج دلتنگی

با دل نا آرام خود آرام آرام گریستم...

برای دلی که هنوز در نبود تو ....

 
آرام ... آرام می میرد...!

باور کن بغض راه گلویم را بسته است....

اما گریه نمی کنم...

می خواهم برایت فقط بنویسم...

می خواهمت به یاد گذشته ....

اما این بار با دستانی سرد اشکهای گونه هایت را پاک می کنم

به یاد روزهای از دست رفته

بهانه ام :

بیا و دستهایت را در دستهایی بی روحم بگذار....

و به یاد روزهای اول آشنایی مان دوباره ...ببار ...

این بار می خواهم جور دیگری اشکهایت را پاک کنم..!

سرت را بر روی شانه هایم بگذار ...و آرام در گوشم زمزمه کن ...

باور کن به درد دلهایت گوش خواهم کرد...

پس برای آخرین بار هم گریه کن....

چون این درد دلی بود که در اوج بی کسی .....

من نیز با چشمانی خیس برایت نوشتم.....


http://www.fanstory.com/usr/230047/sad_girl.jpg

 

 

در وجـــود هــــر زن ،
دخـتـربـچـه ای چــهارسـالـه بـبـیـن
کـه از تـو فـقـطــ مـــــهـربـانـی و تـوجـه مـی خـواهـد ،
در آغـوشـش بـگـیـر ، نـوازشـش کـن
...
خـیـالـش را راحـت کـن کـه هـسـتـی ، جـایـی نـمـی روی ،
طـوری رفـتـار کـن کـه اطـمـیـنـان حـاصـل کـنـد
زن هـای دیـگـر بـرایـت مـــــــهـم نـیـسـتـنـد
...
وقـتـی بـا نـگـرانـی مـسـیـر نـگـاهـت را دنـبـال مـی کـنـد
بـرگـرد و بـه لـبـخـنـدی مــهـمـانـش کـن و بـگـو ، بـه زبــ ـان بـیـاور
:
" مـن فـقـطــ تــــــو را مـی بـیـنـم
"

http://www.trulygraphics.com/wp-content/uploads/2010/10/sad-girl998.jpg

 

    نمیبینم زیبایی های دنیا را آنگاه که تویی زیبایی های دنیایم! نمیشنوم صدایی را آنگاه که صدای مهربانت در گوشم زمزمه میشود و مرا آرام میکند! آن عشقی که میگویند تو نیستی ، تو معنایی بالاتر از عشق داری و برای من تنها یک عشقی! ... از نگاه تو رسیدم به آسمانها ، آن برق چشمانت ستاره ای بود که هر ...

http://pic.pazema.com/wp-content/uploads/sites/6/2013/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3-%DA%A9-%D8%B3-%DB%8C.jpg

 

1.       راز عشق در تواضع است . این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست. بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است. میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند، تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه...

سـخنـان نــــاب و پرمعنــای زنـدگــی   در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ... いいいいいいい درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند いいいいいいい نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر ک...

http://up1.98love.ir/up/98love/Pictures/love/Hot_photo_of_boys_and_girls_(5).jpg

 

دلت تنگ است قلبت شکسته است دوری برایت سخت است ، می دانم !اما برای چند لحظه ای آرام بگیر ..... تا برایت بگویم...بگویم از دنیایی که به هیچ کس وفا نمی کند....و مردمی که به جز خودشان هیچ کس را نمی بینند..!بگویم از آنچه که در این مدت بر من گذشت.....اما گریه نکن ....که حال و هوای تو مرا بارانی تر می کند.....

http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/sad_girl_Picture_(2).jpg

 

اومدی شبیه بارون دله من خسته خاکه
واسه اون نم نمه چشمات ، نمیدونی چه هلاکه
نمی دونی ، نمیدونی واسه من چقدر عزیزی
شایدم می دونی اما منو باز به هم میریزی
نمی دونم چی رازیه که تو چشمات خونه کرده
هر چی هست اونقدر قشنگه که منو دیوونه کرده

http://funkade.org/wp-content/uploads/2013/08/sad-alone-girl-3.jpg

تعداد کل صفحات : 2 1 2
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
[cb:post_create_date]

[cb:post_author_photo_big]
[cb:post_body1]

[cb:post_body2]


[cb:post_continue_link]
تعداد کل صفحات: (2) 1   2   

فهرست وبلاگ

پیوندهای روزانه

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

جستجو

آخرین پستها

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا

قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ

کد بارش ستاره و قلب

استخاره با قرآن
استخاره با قرآن

fal03 ابزار فال حافظ
فال حافظ

کد تغییر شکل موس

ابزار امتیاز دهی

سوسا تم

کد صلوات شمار برای وبلاگ

98love

98love.ir

نمایش وضعیت در یاهو
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو